به نظر شما شانس چیست؟

شانس از دیدگاه انسانها
شانس از دیدگاه انسانها

شانس (Chance) یک کلمه فرانسوی به معنای موفقیت است دقیقا همان موقعیت هایی است که آدم ها بی تفاوت و به بهانه های مختلفی از کنارشان عبور می کنند، این شانس می تواند یک موقعیت و یا پیشنهاد احساسی، شغلی، و یا تغییر در روند آن چیزی که در حال انجام است باشد

به عقیده ی من زندگی کردن در گذشته بزرگترین اشتباه انسانهاست چون باعث می شود موقعیت و شانس های حال از دیدگاهمان کم رنگ شود.
نظر شما چیست؟

#میکرومقاله