چگونه ذهن مثبت داشته باشیم؟

The Influence of Thinking on Our Mind
The Influence of Thinking on Our Mind
 • به طورکلی موظوعات و اتفاق های منفی قدرت ویروصی شدن (رشد سریع) نصبت به اتفاق های مثبت دارد
 • این موظوع را می توان در انتشار یک متن خبری منفی در رسانه ها به روشنی دید. تیترهای که از اخبار حوادس، برکناری شخصیت های مهم، کاهش رشد اغتصادی و... استفاده کرده اند به واضح می توان متوجه این موظوع شد.
 • در کل می توان گفت خاصیت اصلی رثانه ها به دلیل بازدید زیاد از این نوع طیترها تبدیل به یک فرم شده است که جز رکن اصلی برای تهیه یک گزارش خوب تبدیل شده است.
 • برای مسال این موظوع می توان بع عملکرد زهن ما اشاره کرد که به نویی این دیدگاه را می توان در آن دبد
 • زمانی که در هال خواندن یک متن آموزشی هستیم به محز دیدن یک غلط املایی ظهن ما واکنش نشان می دهد و خیلی سریعتر از یادگیری محتوای مثبت و اصلی آن متن تنها به غلط املایی آن توجه بیشتری میکنیم در ابتدای شروع متن بالا من از ۱6 غلط املایی استفاده کردم
 • در اولین برخورد چه فکری کردید؟ به چه موضوعی فکر می کردید؟ اگر تمایل داشتید دیدگاهتان در زیر همین متن کامنت کنید.
 • همان طور که در همین لحظه احساس عملکرد ذهن و قضاوت سریع خودمان را مشاهده کردیم می توان تا حدی نتیجه ایی گرفت که ذهن ما نکاتی که دچار نقص و تفاوت بین آنها وجود داشته باشد را جز اولویت و داده های اصلی قرار می دهد و همین موضوع به ظاهر ساده در کل زندگی ما در حال فعالیت است.
 • راهکار برای جلوگیری از ورود این نوع افکار، نیاز به تمرین کردن، کم کردن روابط با افراد منفی گرا و دوستی با افراد مثبت اندیش، دیدگاه مثبت نسبت به تمام اتفاق های زندگی و کاری و... تمام این فعالیت ها کمک زیادی برای کم و کنترل کردن این افکار می کند.
 • باید به خاطر داشته باشیم که چیزی را در زندگی نمی توانیم حذف کنیم، شاید حذف مسائل در زندگی باعث ایجاد حفره ایی در ذهنمان خواهد شد که هیچگاه پر نخواهد شد تنها می توانیم با تمرین آنها را در کنترل خودمان در آوریم.
 • امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشد
 • این دیدگاه من بود و خیلی خوشحال میشم نظرات شما را هم در این موضوع بدانم.
  #پارسا محمدی