لایک‌های پست

شروع !!!

تعداد کل لایک ها: ۶

دلباخته تکنولوژی
فدائی زندگی، عاشق تفکر، دوست‌دار دین، و علاقه‌مند به روان‌شناسی. برای زندگی بهتر خودم و مخاطب‌هام می‌نویسم؛ زندگی بهتر، نه بزرگتر و نه بیشتر. عضویت در خبرنامه: http://eepurl.com/dbJyA5
سادگی در عین پیچیدگی
به مقدار کمی ، شاید شاعر ... http://nanevis.ir