یک بازی ساز مستقل که داره به عنوان برنامه نویس در تیم Acid Green Game بر روی بازی های کامپیوتری کار می کنه.


Sadegh Broomand این افراد را دنبال می‌کند:

از اعضای فن‌افزار
کسی که می خواهد برنامه نویس بماند، برنامه نویس شرکت فن افزار، بازی ساز، گرشاسپ راز اژدها، شمشیر تاریکی...
نوشته های یک دانشجوی کامپیوتر علاقه مند به طراحی بازی
با ما وارد دنیای بازی های مستقل بشوید.