ویرگول
ورودثبت نام
رضا فرمانی
رضا فرمانی
خواندن ۱ دقیقه·۲ سال پیش

خب! میخوام چند تا سئوال ازت بپرسم؟


جواب درست و غلطی وجود نداره!
قضاوتی وجود نداره!
فقط از خودت بپرس!


یک - خب وقتی به آینده فکر میکنی چطور تصورش میکنی ؟

دو - طبیعت رو چطور تصور میکنی؟

سه - شهرت چه تغییریر تو زندگیت بوجود میاره؟

چهار - خانواده ها چقدر مثل گذشته هستند؟

پنج - چیا یادت میونه و چیارو از یاد می بری؟

شش - چی تورو میترسونه ؟

هفت - چه چیزی باعث عصبانیت میشه ؟

هشت - احساس تنهایی میکنی؟

نه - چی تورو خوشحالم میکنه ؟


خشمخوشحالیزندگیآیندهتصور
خموشید خموشید خموشی دم مرگست . . .
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید