در حال ذخیره ...

کاش دلت مثل همینجا بود.
مدام در حال ذخیره من بود.

از حداقل ها و حداکثر های چیزی نصیب آدمیزاد نشده . دل حداقل و حداکثر نمی داند ، فقط می خواهد و بس.
(متن نوشته حداقل باید 300 کاراکتر باشد )