ویرگول
ورودثبت نام
رضا فرمانی
رضا فرمانی
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

دعوت به هزار تو

مگه قرار نیست خودمون باشیم!
مگه قرار نیست خودمون باشیم!

زندگی هر لحظه ما رو به مسیر های جدیدی دعوت میکنه تا مارو محک بزنه و رشد بده و فرصت های جدیدی رو به ما معرفی کنه. فیلم فارست گامپ رو یادتونه ؟ فارست به هر دعوتی از سمت دنیا بله میگفت.

دلیل اینکه در اکثر اوقات یا همیشه دعوت های دنیارو بی پاسخ میزاریم چی میتونه باشه ؟
برای من بی اعتمادی به خودم و ندای درونم بوده و به احتمال زیاد برای بقیه آدمام همین میتونه باشه.
این بی اعتمادی به دنیا و خودمون هر لحظه ما رو درخت تر کرده و موندگار تر در شرایط فعلی .

یه روزی بعد از اینکه چاییمو خوردم، لب تاپو خاموش میکنمو در خونه رو پشت سرم میبندم ...

فارست گامپسفراعتماد
خموشید خموشید خموشی دم مرگست . . .
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید