نکن بچه . . .

از بچگی گفتن بزرگ میشی یادت میره !
روزی چند بار یا هفته ای یا ماهی یا سالی چند بار به بچگیمون فکر میکنیم ؟
بهترین سال زندگیمون چه سالی هست؟
به ساعت نگاه می کنی؟
لایکای اینستاتو میشماری؟
یک تکه ابر بودیمو یادته؟

http://www.namasha.com/v/789NDVy7


این پست الهام گرفته از پیشنهاد موسیقیایی علی نوشته شده .