ویرگول - Login Page

َApi
َApi

داشتم دنبال کار میگشتم که ویرگول دیدم

البته قبلا هم اینجا بودم ولی فقط برای خوندن

مطلبی درباره Unity و الان امدم عضو شدم

با Post Man یک درخواست ارسال کردم کردم و نتیجش شد:

{
"success": true,
"token": "Injasho Sansor Kardam,Akhe Nemidonam Be Dard Che Kari Mikhore.",
"previous_url": "https://virgool.io",
"user": {
  "name": "Reza Parsian",
   "activated": 1,
   "username": "Rp76",
   "avatar": "https://files.virgool.io/upload/users/40926/avatar/HL9ppR.png"
   }
}

حالا قصد دارم برم جلوتر و ببینم به چی میرسم

برای رسیدن به این نقطه کاری که باید انجام بدید:

Method Post
https://virgool.io/api/v1.2/login
username=Email&password=Password

یک #اکتشاف_کوچولو