Escape Room (2019)

Escape Room (2019)
Escape Room (2019)

دنبال فیلم خوف خفن میگیری؟

بدون شک فیلم هایی که من انتخاب میکنم برای

گذروندن وقتم یکی از بهترین فیلم های موجود هست.

داستان :

فیلم Escape Room درباره 6 فرد که هیچ اشنایی قبلی ندارن و هرکس

به کار خودش مشغول بوده اما نقطه مشترک این افراد تنها یک چیز است

شانس

این افراد برای انجام کاری توسط یک شخص ناشناس به مکانی فراخوانده میشوند

و پس از گذشت چند دقیقه متوجه مشکوک بودن اوضاع میشن و سعی میکنند که

از اون فضا بیرون برن و متوجه میشوند که درها قفل شده و اتاق شروع به گرم شدن کرده

برای خروج از این اتاق لعنتی فقط یک راه وجود داره و اون هم استفاده از هوش سرشار یکدیگر هست ....