ویرگول
ورودثبت نام
Sanaz Khalili
Sanaz Khalili
خواندن ۱ دقیقه·۹ ماه پیش

الگوهای طراحی در پایتون 4

به نام خدا

الگوی builder، اجازه می دهد تا اشیا پیچیده را مرحله به مرحله بسازیم. بیایید با یک مثال آن را بررسی کنیم.

فرض کنید یک شرکت تولید کامپیوتر داریم که سیستم هایی با امکانات سخت افزاری متفاوت می سازد. برای مدیریت کارآمد سفارشات سیستم ها از این الگو استفاده می کنیم.

در ابتدا ما یک محصول داریم که می تواند اجزای آن مقادیر متفاوت داشته باشند پس یک کلاس برای محصول می سازیم.

در این کلاس تابعی برای ساخت لیست خالی از اشیائی که می تواند در این محصول باشد، تابعی برای اضافه کردن مقادیر محصولات و تابعی برای برگرداندن مشخصات محصول وجود دارد.

حال یک سازنده یا builder می سازیم که توابعی برای ساخت اجزای محصول به شکل abstract ارائه می کند.

کلاس دیگری برای پیاده سازی متدهای builder برای ویژگی های خاص ذکر شده می سازیم.

سپس کلاسی به نام Director پیاده سازی می کنیم که با شیئی که از builder به عنوان ورودی دریافت می کند، سروکار دارد.

بعد با استفاده از builder که از Director می سازیم مقادیر محصول مشخص می کنیم.
design patternpython
https://github.com/sanazkhalili - https://www.kaggle.com/skhalili
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید