رشد در سختی ها

فیلم wiplash رو که میدیدم یاد نکته ای در خصوص گیاهان دارویی افتادم.گیاهان دارویی بر خلاف گیاهان دیگر با وارد کردن یک تنش و تحمل سختی، مواد موثره آنها افزایش پیدا می کند و کیفیت محصول بالاتر می رود.
در مراحل تربیت هم می توان به این نکته دقت داشت یک سختی تحت مراقبت می تواند جانی دوباره به متربی ببخشد و او را برای ایفای نقش های اثر گذار آماده کند.
خداوند متعال نیز به عنوان مربی ، برگزیدگان خود را در شرایط آزمون و سختی قرار می دهد تا آنها را برای بار امانت خویش آماده تر کند.
در شرایط حاضر فضای ترییتی رفاه بی حد و حصر متربی سبب می شود توانایی حرکت اثر گذار را پیدا نکند.
یکی از ضعف های تربیتی جامعه را می توان این نکته دانست. و علت کم شدن الگو های اثر گذار در جامعه را تنبلی و رفاه بوجود آمده برای متربی دانست.