شروع...

به‌نام‌خدا

این شروعی‌ست در ویرگول که نمی‌گذارد تنها با نام خدا آغاز شود و اصرار دارد ۳۰۰کلمه بنویسم.

جالب است که همه به سمت می‌نی‌مال نویسی می‌روند و اینجا که مثلا سرویس جدیدی‌ست تو را مجبور می‌کند به اطاله کلام.

یعنی اگر حرفی نباشد هم باید پرحرفی کنی!