یک‌چهاردوصفر

هنوز یک سال به شروع قرن جدید مانده و چهل‌سالگی از رگ گردن به من نزدیک‌تر است

این را به یادگار اینجا می‌نویسم که بدانم باید امسال بیشتر بنویسم

سال چهارده۲صفر؛ ان‌شاءالله به سلامتی و شادی!

همراه با تکنولوژی ;-)