چرا wget و curl درست کار نمی کنند؟

چرا wget و curl درست کار نمی کنند؟
چرا wget و curl درست کار نمی کنند؟

شرح ماجرا

چند روزی است با چیزه عجیبی روبرو شدم.یک نسخه تازه از Debian 11 روی سرور نصب کردم. هنگام دانلود از http همه چیز درست است ولی در هنگام دانلود از https مشکلی وجود دارد. با اینکه به سایت وصل می شود و ظاهرا همه چیز خوب پیش می رود، ولی عملا دریافت داده‌ای رخ نمی‌دهد و مانند این است که نرم افزار hang کرده باشد!

اول فکرم شاید درست نصب نشده است ولی برای بار دوم و سوم که اینطور شد (روی سرور واقعی و Virtualbox تست کردم) مطمئن شدم یه مشکلی هست.نمونه خروجی را می‌توانید ببینید:

عدم دریافت داده توسط wget در debian 11
عدم دریافت داده توسط wget در debian 11

با خودم فکر کردم شاید مشکلی اینترنت ماست و ... برای همین ubuntu 22.04 را در Virtualbox نصب کردم. همه چیز درست بود و دانلود (حتی از https) درست انجام می شود.

دریافت داده توسط wget در ubuntu 22.04
دریافت داده توسط wget در ubuntu 22.04

روی ویندوز در wsl یک لینوکس ubuntu 18.04 دارم که آن را هم تست کردم و با کمال تعجب دیدم که در آن هم مثل دبیان 11 دانلود https انجام نمیشود.

عدم دریافت داده توسط wget در ububtu 18.04
عدم دریافت داده توسط wget در ububtu 18.04

بر روی Debian 10 تست کردم ولی همه چیز خوب پیش میرود و اصلا مشکلی دیده نمیشود!!!

خلاصه مشکل

در دو سیستم لینوکسی (Debian 11 و ubuntu 18.04 درون ویندوز) با اینکه دریافت داده از http بدون مشکل رخ می دهد ولی علیرغم اتصال به سرور در https دریافت داده انجام نشده و به نظر می رسد که نرم افزار متوقف شده است. برای نمونه خروجی نرم افزار به این شکل است و هیچ پشیرفتی ندارد.

root@DESKTOP-D3P6QPM:~# update-ca-certificates
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
root@DESKTOP-D3P6QPM:~# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 18.04.6 LTS
Release:        18.04
Codename:       bionic
root@DESKTOP-D3P6QPM:~# wget https://google.com/
--2022-10-24 08:32:23--  https://google.com/
Resolving google.com (google.com)... 142.250.185.110, 2a00:1450:4001:80f::200e
Connecting to google.com (google.com)|142.250.185.110|:443... connected.

در دو سیستم لینوکسی دیگر (Debian 10 و ubuntu 22.04) این دو کاملا درست عمل می کنند یعنی دریافت داده و دانلود چه در http و چه در https به خوب انجام می پذیرد.

پی‌نوشت

1) همه تست ها در Virtualbox بر روی یک ماشین انجام شده است. یعنی همه تنظیمات و .. حفظ شده است و فقط هارد مجازی آن تغییر کرده است.

2) تمام توزیع های یاد شده بروز شده بودند (apt update && apt upgrade).

3) از هیچ proxy خاصی استفاده نمی شود.

4) هیچ تنظیم خاصی (firewall و ...) انجام نشده است.

5) به غیر از ubuntu 18.04، در بقیه موارد بلافاصله بعد از نصب سیستم عامل این تست انجام شده است.

6) همه این سیستم ها درون یک شبکه‌اند و از یک اینترنت استفاده می کنند.

7) برای دیدن بهتر تصاویر آن‌ها را یک tab جدید باز کنید.


آیا کسی چیزی در این رابطه میدونه؟