مفید 38 ------ مهندسی کامپیوتر شهید بهشتی


این افراد Sa_Mirghasemi را دنبال می‌کنند:

من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
علاقمند به خواندن مطالب و همچنین نوشتن در مورد تکنولوژی های روز دنیا
وبلاگنویس http://behabady.ir
برنامه نویس react ,react native عاشق رشد و ارتقاء فرانت اند دولوپر هاکوپیان
آفریدن را دوست دارم. آفرینش را دوست دارم. خرده ذوقی در شعر و ادب؛ خرده هوشی در جمع و ضَرَب. قلمی می‌رانم تا بیاموزم و بیاموزانم.
ارتباط با من: profile.ir/dma