اگر روحانی با ترامپ دیدار میکرد...

شهید سردار سلیمانی مهمان بوسه مادر
شهید سردار سلیمانی مهمان بوسه مادر


صبح را با بُهت فراوان از شنیدن خبر شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی آغاز کردم؛ آغازی تلخ، بسیار تلخ و باور نکردنی ... برمیگردم به پیش از سال96، فضای ساخته شده توسط برخی رسانه ها چنین است: اگر احمدی نژاد و ترامپ رئیس جمهور دو کشور شوند، حتما جنگ خواهد شد. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا میشود ولی احمدی نژاد در شورای نگهبان، احراز صلاحیت نمیشود.

مرحله بعد در ایران چنین میشود که اگر هر کسی غیر از روحانی رئیس جمهور شود، جنگ خواهد شد و این روحانی ست که سایه جنگ را از کشور دور کرده است و میکند همچنانکه توانست وضعیت اقتصادی را بهبود! بخشد. روحانی نیز رئیس جمهور میشود و فردای همان روز، آمریکا 110میلیارد دلار سلاح به عربستان میفروشد -یعنی: می دوشد. ترامپ، برجام را پاره میکند و کلی اتفاق دیگر که اگر هر کسی غیر از روحانی رئیس جمهور میشد هم می افتاد، ولی با این تفاوت که آن زمان میگفتند: ما که گفتیم اگه روحانی رئیس جمهور نشه، همین میشه. همان اتفاقات -بلکه بدتر- نیز رخ داد و آب از آب در دولت برای عکس العمل به گستاخی ها تکان نخورد. بلکه گستاخانه در زمانی که دلار، 20هزار تومان شده بود همان هایی که میگفتند اگر فلانی بیاد، دلار میشه 7هزار تومان، بله، دقیقا همان ها گفتند: اگر فلانی میومد دلار 40هزار تومان میشد. به همین گستاخی. به این قبیل ادعاها در منطق «مغالطه گزاره ابطال ناپذیر» میگویند چرا که امکان ابطال ندارند چون مثلا در مثال حاضر، نمیتوان آنچه رخ داده را تغییر داد و بررسی کرد که اگر خلاف اتفاقی که افتاد، می افتاد، چه میشد؟

بگذرم قصد من یادآوری این تلخی ها نیست؛ آنچه نیز گفته شد بخشی از تلخی ها بود. اما آنچه میخواهم بگویم چیست؟

آنچه میخواهم بگویم این است که همانان که میگفتند اگر ترامپ رئیس جمهور شود، جنگ خواهد شد در پیش از سفر روحانی به سازمان ملل در آمریکا داشتند دیدار این دو با هم را بزک میکردند -همچنانکه برجام را به اعتراف خودشان بزک کردند و آخرش قبلا شده بود: تقریبا هیچ و الآن همان هیچ هم نیست و همچنانکه اکنون در حال بزک کردن FATF هستند- تا آنکه علنا و عملا رهبری مخالفت خود را با چنین دیدار و حتی دیدار در سطوح خیلی پایین تر اعلام کردند و گر نه بعید نبود همان روحانی که در یک! تماس تلفنی اوباما را فراوان با ادب یافته بود، معلوم نبود ترامپ را چه میخواست بیابد...

خب رئیس کره شمالی با ترامپ دیدار کردند، چه شد؟! هیچ. این را نیز با آنچه(:دیدار روحانی و ترامپ) نشد قیاس کنید. هر چند روحانی کوتاه نیامد و سفری به ژاپن که عملا مستعمره آمریکا است انجام داد و آن هم شد همان هیچ. حد یقف این هیچ ها کجاست؟!

اما یک تناقض: ترامپ با اون -رئیس کره شمالی- دیدار کرد و اگر با روحانی نیز دیدار میکرد چنان مسلّما رئیس جمهور آینده آمریکا نیز میشد؛ یعنی همان ها که آمدن ترامپ را منجر به جنگ جهانی تصویر میکردند، خودشان با دست خودشان داشتند چنین کاری میکردند. پس یا باید گفت آن زمان دروغ میگفتند و یا اکنون...

اگر روحانی با ترامپ دیدار و او را نیز با ادب می یافت آن دیوی که در گذشته از او ساخته بودند را چه میکردند؟! و اکنون، و اکنون اگر آن دیدار انجام میشد، با این دیوی که حاج قاسم را شهید کرده بود، چه میکردند و با کدام آب و صابونی چهره شان را می شستند؟! میخواهم بگویم: حد اقلّ یکی از عوامل شهادت سردار رشید اسلام و فرزند برومند وطن، این عقب نشینی ها و وادادگی ها بود.


  • حال پاسخ ایران باید چگونه باشد؟ آیا اصلا باید پاسخ داد؟ پاسخ روشن است: بلی، پاسخ قاطع نیاز است، اما با چه راهبردی و در چه سطحی؟
راهبرد حاکم بر پاسخ: پیگشیری از جنگ ؛ سطح پاسخ: در همان سطح و بلکه بالاتر. اگر پاسخی لا اقلّ در همان سطح داده نشود، مسلما دشمن جرأت بیشتری خواهد یافت و جنگ، بی شک رخ خواهد داد و فجایع انسانی پس از جنگ نیز بر هر کسی روشن است. لذا اینکه گفته میشود «انتقام سخت» نه صرفا از روی احساس بلکه براساس یک منطق متقن است برای جلوگیری از ریختن خون های بیشتر؛ به همین جهت آنانکه پاسخ ندادن ایران را با ترساندن از جنگ -همان ترسی که قبلا نیز مردم را در انتخابات پیشین از آن ترساندند- بزک میکنند بدانند که پاسخ ندادن بیش از پاسخ دادن به جنگ نزدیک است و این، خودکشی از ترس مرگ است. توجه به این نکته نیز لازم است که اگر پاسخی به آمریکا داده نشود، مطمئن باشید که ترامپ دیوانه مجددا رئیس جمهور آمریکا خواهد شد چرا که اساسا این اقدام از سوی ترامپ برای دستیابی به همین هدف صورت گرفت، آن هم از موضع بالاتر و طلبکارانه تر.در خصوص وضعیت اقتصادی نیز باید گفت: اینکه در اثر پاسخ نوسانی در وضعیت اقتصادی ایجاد شود، به نظر میرسد لا جرم واقع خواهد شد، همچنانکه در اثر اصل این جنایت، چنین نوسانی رخ داد ولی این نوسانات کوتاه مدت هستند اما عدم پاسخ و وقوع جنگ -و لو در سطح محدود- آثار اقتصادی بلند مدت تری در پی خواهند داشت.

نباید غافل از این نکته شد که امکان فعلیت چنین پاسخی، پشتوانه مردمی ست که یکی از جلوه های آن، نوع حضور کردم در مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید سرافراز خواهد بود. همین فعالیت ها در فضای مجازی نیز میتواند جلوه‌های از این پشتوانه باشد...

این، صرفا یک تحلیل است و ممکن است به خطا رفته باشم...