خون را با خون نمی شویند


خون را با خون نمی شویند.................................................................... بوووومممممم حمله به ایران در سالهای آخر جنگ تحمیلی؛ بوووووممممم حمله به هواپیمای مسافربری ایران و تقدیر از فرمانده ناو وینسس؛ سالها همین بوووومممم ها ادامه یافت در کشورهای همسایه و اکنون هم که فرمانده شهید قاسم سلیمانی ترور شد، عده ای گفتند خون را با خون نمی شویند و چند دقیقه پیش بوووومممم، حمله پهپادی به افغانستان و کشتن حداقل ۳۰ غیر نظامی....وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ...

ای اندیش ورزان! برای شما در قصاص، زندگی ست...