قانونگذاریِ قانون گریزی

این نوشتار اساسا بحث سیاسی نیست بلکه بحث منطقی است که بیان میکند: منطق حاکم بر این نوع سیاست ورزی، خودمتناقض است یعنی افعال و اقوال این سیاست ورزی، به خودیِ خود نافی خود است و نیازی به نقد از برون نیست...

یک. در دوران انتخابات سال96 بود که بحثی به عنوان شبهه -البته با رویکرد تخریب و نه حق طلبی- مطرح شد، بحث «عدم پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی». در همان زمان آقای رئیسی به این مسئله پاسخ دادند (به عنوان مثال مراجعه شود به: https://b2n.ir/752517 ) شاید بتوان این نکته را پرسید: اگر واقعا دغدغه جناب ایشان و دولت شان، مالیات بود -و نه بازی های سیاسی- چرا در طی 4سال ریاست شان بر دولت چنین پیگیر ماجرا نبودند؟!

دو. در تصمیم گرانی بنزین توسط دولت نیز جناب شان چنین گفتند: «اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی کمک به خانوارهای متوسط و کم‌درآمد در شرایط تحریم اقتصادی و فشارها به معیشت مردم بود. برای این کار 3 راه بیشتر نداریم. یا باید مالیات مردم را افزایش دهیم و از محل آن پرداختی را انجام دهیم، یا باید نفت بیشتری صادر کنیم و از پول نفت برای این امور استفاده کنیم و یا می‌بایست از یارانه‌ها مقداری بکاهیم و آن مقداری که حاصل می‌شود، در اختیار خود مردم قرار بگیرد.» (https://b2n.ir/240183)

علاوه بر همه ابهامات و سوالات، سوالی که اینجا پیش می آید این است که: وقتی 60میلیون نفر -طبق گفته جناب شان البته با افتخار! برعکس وعده شان که من آنننننچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم، آنچنان درآمد سرششششار به وجود میآرم که دیگه کسی اصلا نیازی به یارانه نداشته باشند- مشمول دریافت این «حمایت معیشتی» -بخوانید: همان یارانه سابق- هستند، مالیات چه کسانی قرار بود افزایش یابد که به جای پرداخت از جیب آنان از جیب مردم پرداخت شد؟!

  • مقصود ایشان از مالیات گرفتن از «مردم» -به عنوان یکی از راههای 3گانه- دقیقا کدام مردم هستند؟!
  • ایشان که نگران بیل خوردن به قانون همه پرسی هستند، چرا این مسئله -که تأثیر مستقیم و سریع بر معیشت مردم آن هم در این دوره گرانی داشت- را به همه پرسی نگذاشتند؟! همه پرسی هم به کنار جناب روحانی، حد اقل با کارشناسان امر مشورت میگرفتید ... جناب! حد اقل به مردم خبر می دادید و خشم شب نمی زدید! بگذریم که سخن در مورد این بی تدبیری فراوان است...

سه. در مورد اخیر هم که جناب نوبخت از جیب مردم، مالیات هنرمندان را بخشیدند و معافیت 50درصدی را تبدیل به معافیت 100درصدی کردند ( https://b2n.ir/684890 ). زمان اعتراضات است از یک سوی -و حاتم بخشی از جیب مردم، جهت حرف نزدن است- و از سوی دیگر زمان انتخابات نزدیک است -و باید حرف زد و رأی جمع کرد. فردا روز هم حتما ایران را سیاه تر خواهند دید و داد سخن در خواهند داد، بدون اینکه با خود بگویند اگر ایران با آمدن جناب روحانی به گفته شان روشن شد و لبخند بر لبان نشاند ( https://b2n.ir/382156 )، همان ایرانِ «روحانی» و البته خندان لب چرا به یکباره سیاه شد و کَریه؟! این پرداختن به معلول و پوشاندن علت زیر این بزرگنمایی معلول، علت نداشت؟!

تصویر، هنری و تزئینی است...
تصویر، هنری و تزئینی است...


این بود اقتصاد بدون نفت؟! اینها مواردی ست که نمیتوان آنها را فرار مالیاتی نامید بلکه اینها قانون هایی برای فرار مالیاتی است و تفاوت این دو صرفا در این است که اولی، قانون گریزی غیر قانونی ست و دومی،قانون گریزی قانونی...