بلوغ یک کسب و کار

? کمپین "زنده باد" توسط تپسی راه اندازی شده که نوع تبلیغ خبر از بلوغ بالای این کسب و کار می دهد.


⬅️ دو تبلیغ به صورت موازی اکران شده:


⭕️ زنده باد (رانندگان) که با کمک هم به کاهش آلودگی هوا کمک کردیم.


⭕️ زنده باد (مسافران) که با کمک هم به ایجاد اشتغال کمک کردیم.


⬅️ رسیدن به این باور که رشد کل اکوسیستم می تواند برای تک تک اعضای آن مفید باشد در مقالات به وفور دیده می شود ولی در واقعیت تعداد انگشت شماری از کسب و کار ها در عمل به آن باور دارند.


⏺ تپسی به چند باور رسیده:


۱. رشد کسب و کارِ تاکسی یاب های اینترنتی و تشویق مخاطبین به استفاده از این سرویس به صورت کلی و رواج این عادت به نفع وی نیز خواهد بود.


۲. تپسی به این باور رسیده که این بازار هنوز به سایز اصلی خود نرسیده پس در حالتی که کاربران جدیدی به این اکوسیستم اضافه شوند سایز کل بازار بزرگ خواهد شد و با وجودی که ممکن است سهم بازار هر یک از بازیگران تغییر نکند ولی تعداد کاربران به صورت کلی بیشتر و در ادامه تعداد سفارشات افزایش خواهد یافت. چه بسا در این رقابت با این تبلیغ سهم بازار بزرگتری نصیب تپسی شود.


۳. از طرفی تبلیغ زنده باد رانندگان ، می تواند به رفع معضل جذب راننده کمک کند. این یعنی حفظ تعادل در کسب و کار های پلتفرمی و رشد متوازن تمامی اجزا.


? زنده باد تپسی که درست فکر میکند، درست تبلیغ می کند و درست رشد خواهد کرد.


? زنده باد تپسی که درست فکر میکند، درست تبلیغ می کند و درست رشد خواهد

سامان