پرچم آمریکا را به آتش بکشیم؟

من اصلاً سیاسی نیستم و سعی میکنم از اتفاقات به نفع گسترش کسب و کار ، بهره برداری کنم.

امروز ویدئویی دیدم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پرچم آمریکا را به آتش کشیدند!

مسئولیت پذیری یا فرا فکنی ؟

حتماً اتفاق می‌افتد که کسب و کار ما در لحظه های بحرانی قرار بگیرد. در این لحظات به جای اینکه مثل به آتش کشیدن پرچم دنبال یک عامل یا عواملی خارجی باشید ، اینطور عمل کنید:

۱. اصل موضوع را به دقت و با جزئیات ببینید. گاهی ما مشکلات را آنطور که دلمان میخواهد می بینیم یا تفسیری از معضل را به عنوان اصل موضوع میبینیم که دلمان میخواهد آنطور دیده شود. اینطور همیشه معضل واقعی زیر تلی از تعبیر یا گمان غلط گم می شود.

۲. مسئولیت معضل بوجود آمده را به عهده بگیرید. معمولاً در این شرایط ما ناخودآگاه دنبال عوامل بیرونی هستیم تا تقصیر را به گردن کسی بی افکنیم.

۳. نکات و عواملی که باعث بروز معضل شده است را به همراه منابع آن بدون قضاوت بیابید. گاهی عصبانیت باعث می شود دلایل و عوامل اشتباهی را شناسایی کنیم.

۴. امکانات و نقاط قوت برای مقابله با این معضلات را شناسایی کنیم. گاهی عصبانیت باعث می شود تنها به دنبال تلافی کردن ، دعوا کردن با عوامل بیرونی و سلب مسئولیت از خود باشیم که همین موضوع باعث می شود امکانات برون رفت از مشکلات را نبینیم.

۵. برای مقابله با معضلات و منابع مرتبط با آنها یک برنامه استراتژیک بنویسید. تدوین برنامه استراتژیک به دور از هیجان و عصبانیت باعث می شود تهدید ها به فرصت و ضعف ها به قدرت تبدیل شوند.

۶. برای برنامه استراتژیک خود یک برنامه اجرایی دارای زمان تهیه کنید. زمان بندی شما را مقید میکند جلو بروید و تمرکزتان فقط روی اهداف تعیین شده متمرکز باشد.

با این ۶ قدم قطعاً از مشکل فارغ خواهید شد، خواه شرکت باشید خواه مجلس یک کشور.

سامان فائق
#سیاست
#مجلس
#آمریکا
#برجام
#تحریم
#ترامپ
#پرچم
#مرگ_بر_آمریکا
#استراتژی
#فرصت
#تهدید