ویرگول
ورودثبت نام
ثمین کریمی
ثمین کریمی
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

سوالات ریاضی، چهارم ابتدایی، کسرها

سوالات ریاضی، چهارم ابتدایی، فصل کسر ها
سوالات ریاضی، چهارم ابتدایی، فصل کسر ها

سوالات ریاضی که باید جواب عدد اعشار رو داد

سوالات ریاضی، چهارم ابتدایی، فصل کسر2
سوالات ریاضی، چهارم ابتدایی، فصل کسر2

سوالات ریاضی 2 با مساوی کردن اعداد است

سوالات ریاضی، چهارم ابتدایی، فصل کسر3
سوالات ریاضی، چهارم ابتدایی، فصل کسر3

سوالات ریاضی 3 به حروف و عدد کردن اعداد است


🤍✨️🎻
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید