وضعیت من و حاجی سیاح ۱

طریقه... بر این بود که اصلا کسی را در ایران زنده نگذارد که مردم امیدواری به وجود او داشته باشند و در کارها اراذل و بی سر و پایان را دخالت دهد که مطیع محض و آلت اجرای مقاصد او باشند....

اینرو صفحه ۴۶۹ خاطرات حاج سیاح خوندم حدود سال ۱۲۷۰ و خورده ای شمسی که ناصرالدین شاه رو کشتند

میتونید جای سه نقطه اول اسم کی رو بگذارید؟؟؟؟ رضا شاه که نه!!! پسرش هم حتی نه ... آدمهای مناسب اینجا اینقدر تو چشم هستند که لازم نیست دنبال مورد خاصی باشید اون موقع هنوز مشروطه نشده بود و مجلس هم نداشتیم اما خیلی این جمله مناسب نماینده جماعت هست!!!!