چقدر از همه طلبکاریم

چرا سرمون رو در نمیاریم و مثل آدم از درکمون استفاده نمیکنیم؟؟؟
چرا سرمون رو در نمیاریم و مثل آدم از درکمون استفاده نمیکنیم؟؟؟توی غذاخوری شرکت بحث دستگیری زم رو کشوندم وسط و خوب چون هیچ اخباری را دنبال نمیکنم الا چند سطریهای ایران وایر و بی بی سی اینطوری تو چند دقیقه (از بحث مزخرف رژیم و مو و ناخن راحت میشدم و) میتونستم بفهمم که در اخبار ایران و تحلیلهای آن ور آبی چی میگذره... فروغ و مریم خیلی جانبدارانه حرف میزدند و آن یکی مریم هم که بحث رژیم و آرزوی صاف کردن موهاش رو برای چند دقیقه متوقف کرده بود هاج و واج بود که کفه سنگینتر بحث رو پیدا کنه و به همون طرف بره. فروغ گفت که باورم نمیشه از تلویزیون ایران این اعتراف رو بشنوم که زم گفت از اعتماد به دولتهایی که دشمن دولت ایران هستند پشیمانم و مریم که مثلن کمی میفهمد ولی بیشتر بلندگوست شروع کرد به اینکه چقدر این آمریکا دسیسه چین است و با فرانسه و بقیه همه علیه ایران دسیسه کرده اند و بعد هم اینکه واقعن این حقوق بشر را که میگویند قبول ندارند و سیاست هم که چیز عجیبیست که ما از آن هیچ نمیفهمیم و ... اینها به ما که میرسند حقوق بشر ندارند و فقط به درد مردم خودشان میخورند. همینجا که رسید گفتم خوب اینها به درد مردم خودشان میخورند خیلی هم خوب است چون هر دولتی باید به درد مردم خودش بخورد و هر کسی باید در آن دولتی که دارد احساس امنیت کند خیلی جالب است که ما خودمان کاری نمیکنیم یا اینجا نشسته ایم غر میزنیم و توقع داریم یکی بیاید وضعمان را درست کند یا فرار میکنیم و پناهنده میشویم و طلبکاریم که چرا حق و حقوقی در پناهندگی برایمان قائل نیستند تازه با زرنگ بازی از ایده خودشان هم به عنوان حقوق بشر استفاده میکنیم و فکر میکنیم واااو ما چقدر میفهمیم و خوبیم واونها چقدر عنن که از ما حمایت نمیکنند و بازار اسلحشون رو به خاطر نفهمی حکومتهای خاورمیانه تعطیل نمیکنند در حالی که ما چار چنگولی داریم به سمت خرافات شیرجه میزنیم و کتاب خوندنمون شده رموز موفقیت که هیچ اثری هم تو دنیای واقعی این جغرافیای لعنت شده ما نداره متوقعیم که بقیه بیان وضعیتمون رو دگرگون کنند و بعد تعجب کنیم که چرا طرف میگه از اعتماد به دولتهای دشمن ایران پشیمونم... آخه مملکتی که با همه رابطه دیپلماتیک داره  و سیاستمدارهاش حق ورود به سازمان ملل و بقیه جاها رو دارند چند تا دشمن رسمی داره اون ابلهی که فکر کرده میتونه بره عراق و دستگیر نشه همون بهتر که دستگیر شد و این نمایش مضحک رو تموم کرد اصلن این آمدنیوز خودش یه قارچ سمی بود که تازه دیر هم شده بود واسه تعطیل کردنش...