روز پدر رو فقط به پدر ها تبریک‌ نمیگم

تعدادشون کم نیست، مادرایی که مجبور میشن برای بچه هاشون هم نقش پدر رو بازی کنن و هم نقش مادر .. مادرایی که مجبور‌ن تاحدی از ظرافت و زنانگیشون دور بشن و مردانه تر رفتار کنن تا بتونن تو این دنیای زمخت و سرسخت دووم بیارن.. مادرایی که باید هم دغدغه ی مرد ها رو داشته باشن و هم با مشکلات زن ها سروکله بزنن.. مادرایی که شانه ای برای گریستن و آغوشی برای رفع خستگی های روزانشون ندارن .. مادرایی که باید درد هاشون رو قورت بدن و با وجود روح زخمی و قلب شکستشون باز هم لبخند بزنن و قوی تر از هر جنگجویی بجنگن ..