*ببينم خوبى ؟!


+خسته ام.. خسته ام از جنگيدن واسه شكافتن پيله اى كه دورم ساختم.. خسته ام از تلاش کردن.. واقعا خسته ام..

*يادت رفته قانون زندگى رو؟ رنج .. خوشحالى .. اشك .. لبخند .. همه ی اینا در کنار هم ! هیچ خوشبختی ای دائمی نیست و هیچ رنجی نمیاد که واسه همیشه بمونه..

+میدونم.. ادامه نده.. میدونم که باید علت هر رنجی رو بفهمم و ازش استفاده کنم.. میدونم که خوشحالی و لبخند پشت بغض و اشک پنهون شدنو بايد مث هميشه پيداشون كنم.. میدونم..

*خب پس مشکلت چیه ؟

+مگه مولانا نگفته از پی هر گریه آخر خنده ایست.. مگه توی قرآن نیومده : إنّ مع العسر یسرا .. مگه جز اینه که انرژی مثبت بدی، انرژی میگیری.. مگه جز اينه كه يه قدم بردارى دنيا هزار قدم به سمتت مياد ؟ مگه جز اينه كه تفكرات مثبت و تكرارو تلاش روى نقشه ى مغزى اثر ميذاره ؟ روى ناخودآگاه اثر ميذاره؟ مگه جز اينه كه ناخودآگاه روى كل زندگى اثر ميذاره ؟

*خب ؟

+از هر زاويه اى كه بهش نگاه ميكنم بعد ازين همه جنگيدن الان وقت برداشت محصوله.. پس چرا دوباره با يه رنج جديد رو به رو شدم؟ واقعا نميفهمم !!

*. ببين هميشه هم نبايد بفهمى.. اصلا هميشه نميتونى همه چيزو بفهمى !! مگه بهش ايمان ندارى؟ مگه همه چيزو نسپردى به خودش ؟ پس فقط صبور باش..

+ فك نميكنى "صبور باش" جمله ى خيلى ظالمانه ايه واسه كسى كه زير بار رنج كمرش خم شده؟

*حق دارى ازم عصبانى شى.. اما من شخصيت بالغ تو ام و نميتونم الان مثل تو افسرده و نا اميد باشم.. گاهى آدما هركارى ميكنن نميشه كه نميشه.. انگار واقعا يه نيروى خيلى بزرگ ترى وجود داره و جلوشون رو ميگيره..

ميشه با واقعيت لج كرد، باهاش جنگيدو همه ى لحظه هاى زندگى رو از دست داد.. ميشه هم واقعيت رو پذيرفت و دوباره به دنيا نگاه كرد.. انتخاب با خودته !

+ الان اونقدر ناراحتم كه از دست دادن لحظه هاى زندگى واسم هيچ اهميتى نداره.. و اصن چه بهتر كه تموم شه..

*ببين ! وقتى ميتونى خودت رو كه عجيب ترين و جالب ترين مخلوق بين موجودات زنده هستى، كنار بزارى و زيبايى هاى بى حد و اندازه ى دنيا رو نبينى و بيخيالش بشى.. ينى الان اين حرفا و اين تفكرات مال تو نيست ! ينى ذهنت دوباره داره تورو كنترل ميكنه !! كنترل ذهن و بدنت از دست تو خارج شده !! اون بدذاتِ لنتى داره تموم غم و غصه هاى دنيا رو مثل رگبار ميزنه توى سر و صورتت و تورو انداخته وسط نشخوار ذهنى !

بيدار شو لطفا ! بيا توى زمان حال ! به صداهاى اطرافت گوش كن.. به تپش قلبت.. به صداى نفس كشيدنت.. به تيك تاك ساعت.. به صداى موتورى كه الان داره رد ميشه.. يكم دقيق تر شو.. حتى صداى گنجشكا رو هم ميتونى بشنوى..

فقط گوش كن..

گوش كن..

.

.

.

*الان چطورى خوبى ؟

به حرفام فكر كن لطفا ..

.

.

.

#اين_واگويه_واقعى_است!