ویرگول
ورودثبت نام
عبداله صدیق نیا
عبداله صدیق نیا
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

غدیری ام به لطف خدا

✍غدیر عصاره و نتیجه خلقت
چکیده تمام ادیان الهی و خلاصه مکتب وحی
عبارت بلند تداوم دین در قامت سفید علوی
طنین خوش‌آهنگ ادامه راه انبیاء
و برکت بشریت در محور مدنیت دینی
ثمره نبوت و میوه رسالت
غدیر تحقق آرزوی انسان تشنه عدالت در تاریخ بعد از خاتمیت پیامبران الهی است
عید شما مبارک??

ارادتمند: عبداله صدیق نیا

علیغدیریپیامبرعبدالهصدیق نیا
عاشق ادبیات
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید