ایده های فلسفی که همه باید بدانند بخش 6 از 10

پارادوکس دروغگو

پارادوکس دروغگو زمانی شروع شد که اپیمنیدس یونانی اهل کرت گفت "همه کرتی ها دروغگو هستند." نسخه ساده تر این ایده اینطور می شود "این جمله غلط است"، خودش غلط می شود اگر درست از آب در بیاید. اساسا، امکان ندارد بگوییم که آیا جمله درست است یا غلط. این نوع بیان به پارادوکس اپیمنیدس هم شناخته می شود.

پارادوکس دروغگو در حقیقت گروهی از پارادوکسهای مرتبط است که روی درستی متمرکز شده اند. این عبارات مربوط به عرفها، اخلاقیات، یا مقاصد اجتماعی نیستند. در عوض، درباره این هستند که آیا خود جمله درست است یا خیر.

هر پارادوکس دروغگو سه عنصر اساسی دارد. اول مسند درست است. مسند درست چیزی درباره موضوع جمله می گوید یا بیان می کند. بعد، پارادوکس دروغگو شاملی نوعی ارجاع به خودش هم می شود (مثلا من دارم دروغ می گویم). این ارجاع به خود می تواند به شکل یک حلقه باشد (جاییکه دو نفر صحبت می کنند و هر دو می گویند که نفر دیگر دروغگو است). و سرانجام، پارادوکس دروغ شامل نوعی گرفتن و رها کردن است. یعنی، مسند درست حقیقت را "میگیرد" یا حقیقت مسند درست را "رها می کند".

برتراند راسل می گوید "هدف فلسفه شروع با چیزی خیلی ساده که به نظر می رسد ارزش صحبت کردن درباره اش را ندارد و رسیدن به چیزی چنان متناقض که هیچ کس نمی تواند باورش کند است" (1918) ایده معرفی شده توسط یک پارادوکس برای ریاضیات بنیادی است چون اجازه می دهد موشکافی کنیم. ایده شامل طرح گروهی از عناصر است که شامل نوعی معیار و ضوابط می شوند، مثل تمام اعداد حقیقی بیشتر از یک یا مجموعه اعداد اول. بعد ما عملیاتی را انجام می دهیم تا قوانین دیگر را برای اعضای مجموعه کشف کنیم. اگر به صور فلسفی صحبت کنیم، مجموعه ها جالب هستند چون متخصصین متوجه شده اند که تمام ریاضی می تواند به طور کامل در تئوری مجموعه ها با استفاده از فرمولهای مجموعه ها فرموله بشود تا ریاضی را به شکلی کاملا منطقی درک کنیم.

نقل قولهای از برتراند راسل

"دو انگیزه برای خواندن یک کتاب هست: یک از آن لذت ببرید، و دیگری بتوانید درباره اش پز بدهید."

در میان تمام اشکال احتیاط، احتیاط در عشق شاید حیاتی ترین احتیاط برای خوشبختی واقعی باشد.

ریشه واقعی مشکل در دنیای امروزی این است که احمقها کاملا مطمئن هستند و باهوشها پر از شک.

ترسیدن از عشق ترسیدن از زندگی است، و کسانی که از زندگی می ترسند سه چهارم مرده هستند.

و اگر خدایی وجود داشت، فکر می کنم که خیلی بعید است که او چنان خودبینی داشته باشد تا از کسانی که به وجودش شک می کنند رنجیده خاطر شود

ترجمه ایمیلهای آموزشی gohighbrow.com