با بیماری کوچک قلبی خود، با دردهای قفسه سینه و تنگی نفس‌هایش می‌نویسد. (داستانم را از ابتدا بخوان. نظری صحبتی اگر داشتی خوشحال می‌شوم برای من بنویسی، در توئیتر مثلاً).