"استخدام سرعتی"!


دوستی میگفت چالشی که اخیراً بسیاری از استارتاپ های ایرانی باهاش درگیر هستند اضافه بودن نیروی کاری درون سازمان شون هست و در حال حاضر انقدر تعدیل نیرو و یا کمبود تسک برای نیروهای باقی مونده هستش که باعث بی انگیزگی شده!

دلیل این اتفاق چیه؟ در کل استارتاپ ها و کسب و کارهای کوچک توی مرحله بلوغ خودشون با تنگنای در روند کارهاشون مواجه میشن،دیگه چند وظیفه بودن نیروهایی که دارند جواب نمیده و کیفیت کارها کم میشه .و این شروع استخدام هایی هست که من اسمش رو "استخدام سرعتی " میذارم.

استخدام سرعتی نتیجه خطای هاله ای زیاد بودن تسک ها در یک حوزه به خاطر نبود نیرو برای اون از بدو تولد استارتاپه،و اعضا فکر میکنن خوب سریع یک نیرو بگیریم که این رو درست کنه!اره استخدام درسته ولی نه زمانی که تحت فشار هستیم. استخدام سرعتی بخصوص زمانی پیش میاد که شرکت در بحرانه و حتی برای تزریق انرژی و تفکر جدید نیرو استخدام میکنن!

"اما اگر یک لحظه درست به قضیه نگاه کنیم می بینیم خیلی اوقات تنگناهایی که در مورد تسک ها در یک شرکت هست بخاطر نبود نیرو نیست و به خاطر نبود تفکر مناسب و یا انرژی کافی در نیروهای موجوده!ولی در شرایط بحرانی کسی به این جنبه قضیه نگاه نمیکنه و افزایش بی حساب کتاب وسعت سازمان شروع میشه! "

پیشنهاد من برای درگیر نشدن یک شرکت به مریضی استخدام سرعتی ،استخدام نکردن نیست ،بلکه تشریح وظایف و برنامه ریزی طولانی مدت برای اون تسک ها و وظایف در مرحله رشد سازمان هست . برنامه ریزی در مراحل رشد سازمان ها دقیقا حکم بیمه رو دارند!پس ازش غافل نشیم.