طنز یعنی خنده پر اشک و آه | طنز یعنی گریه کردن قاه قاه.... کیومرث صابری