۲۱ قدم اولیه بعد از نصب سلوس

تصمیم دارم ۲۱ کاری که بعد از نصب سلوس باید انجام داد را قدم به قدم توضیح دهم امیدوارم مفید واقع شود

قدم اول:غیرفعال کردن تاخیر گراب

هنگامی که شما سلوس را بوت میکنید به احتمال خیلی زیاد باید با تصویر زیر روبرو شوید

GRUB menu in Solus 4
GRUB menu in Solus 4

خوب شما باید ۵ ثانیه صبر کنید یا اینکه بر روی اینتر کلیک کنید تا از این صفحه عبور بکنید اگر شما به غیر سلوس سیستم عامل دیگری نصب ندارید پیشنهاد میکنم حتما آنرا غیرفعال کنید پس برای این منظور باید فایل

/etc/default/grub

را ویرایش کنیم

ادامه مطلب در اینجا