مدیر پروژه/محصول فعلی. برنامه‌نویس اندروید سابق. پادکستر آماتور در «خرس‌های گریزلی مقیم اینجا» ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و «رادیوم» ‎