باورهای خود ساخته

نه، من نمیتونم
میدونی اون چقدر باباش پولداره!؟
اصلا تاحالا دیدی کسی که پول نداره خوشحال باشه!؟
باور بکنی یا نکنی دنیا دست پولداراس ..
.
.
.
حرف حرف حرف ..
مغزمون پر شده از باورهای خودساخته ..
همونایی که فقط یه نتیجه دارن؛ سد راه تو بشن !!!

چی!!؟
میخوای بدونی کی این تفکرات و تو مغزمون انداخته!؟
سوال خوبیه
ولی هرکی بوده اگر من و تو بهش کمک نمیکردیم نمیتونست مغزمون و پر کنه از این مزخرفات ...

سد راه خودمون نشیم؛
ما فقط یکبار زندگی میکنیم ...
#نقطه_زن