ویرگول
ورودثبت نام
Tezman
Tezman
خواندن ۳ دقیقه·۷ ماه پیش

حل مشکل اجرا نشدن MySQL در XAMPP

سلام دوستان اگر هنگام اجرای mtsql در زمپ خطا میگیرید من یه راهی پیدا کردم اینجا مینویسم.
خودم در حد مبتدی ام و سعی کردم آنچه که خودم فهمیدم رو شرح بدم.


دقت کنید که اگر تغییری ایجاد میکنید حتما بکاپ قبلش تهیه کنید یا بدونید دارید چیکار میکنید تا اگر دچار مشکل شدید بتونید مسیر رو برگردید .

متن خطای من این بود:

Error: MySQL shutdown unexpectedly.

[mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies,

[mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.

[mysql] Press the Logs button to view error logs and check

[mysql] the Windows Event Viewer for more clues

[mysql] If you need more help, copy and post this

[mysql] entire log window on the forums


بعد از کلی جستجوی تو گوگل و انجام راهکار این سایت :

https://royalcode.ir/xampp-mysql-not-starting/

و سایت های دیگر و کامنت هاشون همچنین دسترسی دادن به پورت ها در فایروال طبق این اموزش:

https://it.iut.ac.ir/fa/pub/swr-c08-s30-all-180424124220

و این یکی:

https://maralhost.com/help/port-setting-in-windows-firewall/

در اخر هیچکدوم نشد و همه اون تغییرات رو به حالت اولیه برگردوندم .

راه حلی که به ذهنم رسید این بود:

اول اینکه همه ماژول هارو متوقف میکنیم ، بعد روی logs در ماژول MySQL کلیک میکنیم ببینیم چه خبره ، در حقیقت مستقیم خودش میگه چیکار کنید چیکار نکنید.

توی آخر برگه ای که باز شده بر اساس ساعت و تاریخ میتونید گزارش مشکلتون رو پیدا کنید ، مثلا مشکل من این بود:

Cannot find checkpoint record at LSN (1,0x5582)

2023-12-31 10:17:37 0 [ERROR] mysqld.exe: Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files

2023-12-31 10:17:38 0 [ERROR] Plugin 'Aria' init function returned error.

2023-12-31 10:17:38 0 [ERROR] Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.

2023-12-31 10:17:38 0 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use Windows interlocked functions

2023-12-31 10:17:38 0 [Note] InnoDB: Uses event mutexes

2023-12-31 10:17:38 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.11

2023-12-31 10:17:38 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1

2023-12-31 10:17:38 0 [Note] InnoDB: Using SSE2 crc32 instructions

2023-12-31 10:17:38 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 16M, instances = 1, chunk size = 16M

2023-12-31 10:17:38 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: 128 out of 128 rollback segments are active.

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: Setting file 'D:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: File 'D:\xampp\mysql\data\ibtmp1' size is now 12 MB.

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: 10.4.21 started; log sequence number 37077893; transaction id 23759

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from D:\xampp\mysql\data\ib_buffer_pool

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.

2023-12-31 10:17:39 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 231231 10:17:39

2023-12-31 10:17:39 0 [ERROR] Could not open mysql.plugin table. Some plugins may be not loaded

2023-12-31 10:17:39 0 [ERROR] Failed to initialize plugins.

2023-12-31 10:17:39 0 [ERROR] Aborting


داخل این فایل این خط رو دیدم:

Aria recovery failed. Please run aria_chk -r on all Aria tables and delete all aria_log.######## files

ینی مشکل از چیزی به اسم aria_log هست:

Plugin 'Aria' registration as a STORAGE ENGINE failed.

Plugin 'Aria' init function returned error.

تو مسیر :

\xampp\mysql\data

دوتا فایل با نام aria_log پیدا کردم اونارو کات کردم و در جای دیگه پیست کردم ، مجدد xampp رو باز کردم و دوتا ماژولم استارت خوردن و مشکل حل شد .

مشکل من که حل شد امیدوارم تونسته باشم کمکی کرده باشم.

mysqlxamppلوکال هاستError: MySQL shutdown unexpectedly.
تازه شروع کردم به نوشتن امیدوارم بتوانم کمکی باشم برای بقیه آدم ها ،سعی میکنم به صورت روزمره چیزایی که بلدم رو بنویسم
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید