بهم اعتماد کنید، شکست خوردن اونقدرا هم بد نیست. منظورم اینه که به هر حال یه چیز جدید یاد میگیرید. حداقل این چیزیه که به من میگفتن؛ خودم نمی دونم باختن و شکست چه شکلیه!