هدف چه بود؟

لحظه ای تأمل کنیم و بیاندیشیم (۲):
هدف ایجاد ناامنی است، نا امنی فکری، روحی، اعتقادی و روانی. هدف، ترویج آزادانه فحشا در جامعه است.هدف، ترسیدن از رسانه های بیگانه و ترسیدن از عمّال شیطان همچون مصیح پولی نژاد هاست. هدف، فراموش شدن فرمان الهی در حفظ حجاب شرعی است. اگر حاکمیت از حجاب بگذرد مگر خدا می گذرد؟ مگر نباید به ملاقات خدا رفت؟ مگر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از ما می گذرند؟ همه! حدیث معراج را دوباره و دوباره بخوانیم و عاقبت گناه را ببینیم. مگر شهداء که مالک اصلی این کشورند می گذرند؟ شهداء برای امنیت ما، سر خود را داده اند. آنها در وصیت خود گفته اند راضی نیستند در این کشور بی حجاب باشید.

حجاب سپر امن الهی
حجاب سپر امن الهی# لبیک_به_مهدی_فاطمه( سلام الله علیه)
#لبیک_به_رهبری_نهضت_تبیین_گری