زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

یه مدته توی توییتر مد شده از این توییت ها که یه جمله گاهی بدیهی و گاهی مهم رو هی تکرار می کنند. منم گفتم یه دونه از اینا ولی ویرگولیش رو بنویسم (خلاقیت که نداریم مگر از این کارا بکنیم:) )

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر نده

زیر پست کسی که به کامنت هاش جواب نمی ده نظر ندهاگر زیر این پست چیزی بنویسید حتما جواب می دم:)) اصلا هر چی دل تنگت می خواهد بگو. اوضاع چطوره؟ خودت خوبی؟ جدیدا تصمیم چی گرفتی و عمل نکردی؟ به نظرم اگر می دونی یه کاری درسته و هزار بار هم شکست خوردی اشکال نداره یه بار دیگه هم امتحان کن شاید این بار شد. از بقیه چیزا چه خبر؟ کتاب؟ فیلم؟ اون قضیه چی شد؟ آره همون