ما همه در آمریکا زندگی می کنیم

گروه موسیقی آلمانی رامشتاین در موسیقی ای به نام ما در آمریکا زندگی می کنیم We are living in America اشاره به نفوذ روزافزون آمریکا در کشورهای جهان دارد

در این موسیقی طعنه آمیز اشاره می شود به میکی موز، کوکاکولا و بابانوئل که نمادهایی آمریکایی هستند از دیگر نقاط دنیا سر براورده اند.

جای دیگری از متن ترانه استحاله فرهنگی به حدی زیاد می شود که خواننده نه به زبان آلمانی که به زبان انگلیسی قطعه ای می خواند و می گوید حتی من هم تحت تاثیر قرار گرفته ام


در موزیک ویدئوی این آهنگ : مردمی از تمام جهان که تحت تاثیر فرهنگ آمریکایی قرارگرفته اند از مسلمانی که با کفش نایک آمریکایی نماز می خواند تا جوان ژاپنی که سعی دارد شبیه خواننده آمریکایی الویس پریسلی شود نشان داده می شود.

نهایتا با خارج شدن فضانوردان از استدیو فیلم سازی و کنایه از دروغین بودن سفر فضانوردان آمریکایی به کره ماه اشاره ای به پوچ بودن ماهیت این جریان غالب فرهنگی دارد

https://www.youtube.com/watch?v=Rr8ljRgcJNM


متن ترانه : #ترجمه

We're all living in America,

America ist wunderbar.

We're all living in America,

Amerika, Amerika.

(به انگلیسی)

ما همه در آمریکا زندگی می کنیم

آمریکا فوق العادست

ما همه در آریکا زندگی می کنیم


Wenn getanzt wird, will ich führen,

auch wenn ihr euch alleine dreht,

lasst euch ein wenig kontrollieren,

Ich zeige euch wie's richtig geht.

Wir bilden einen lieben Reigen,

die Freiheit spielt auf allen Geigen,

Musik kommt aus dem Weißen Haus,

Und vor Paris steht Mickey Maus.

(به آلمانی)

وقتی رقص می شه، می خوام که من هدایتش کنم

و حتی وقتی شما تنها دور خودتون می چرخید

بزارید یه کم کنترل بشید

من نشونتون می دم درستش چجوریه

یه حلقه رقص درست می کنیم

نوای آزادی از همه سازها بلنده

موسیقی از کاخ سفید میاد

و میکی ماوس جلوی پاریس وایساده

We're all living in America,

America ist wunderbar.

We're all living in America,

Amerika, Amerika.

(همخوان به انگلیسی)

ما همه در آمریکا زندگی می کنیم

آمریکا فوق العادست

ما همه در آمریکا زندگی می کنیم

Ich kenne Schritte, die sehr nützen,

und werde euch vor Fehltritt schützen,

und wer nicht tanzen will am Schluss,

weiß noch nicht das er Tanzen muss!

Wir bilden einen lieben Reigen,

ich werde Euch die Richtung zeigen,

nach Afrika kommt Santa Claus,

und vor Paris steht Mickey Maus.

(به آلمانی)

من کارهایی بلدم، که خیلی مهم اند

و از گام اشتباه محافظتتون می کنم

و نهایتا هرکی نخواست برقصه

هنوز نمیدونه که باید برقصه

یه حلقه رقص درست می کنیم

من نشونتون می دم درستش چجوریه

از آفریقا بابانوئل میاد

و جلوی پاریس میکی ماوس ایستاده

We're all living in America,

America ist wunderbar.

We're all living in America,

Amerika, Amerika.

We're all living in America,

Coca-Cola, Wonderbar,

We're all living in America,

Amerika, Amerika.

(همخوان به انگلیسی)

ما همه در آمریکا زندگی می کنیم

آمریکا فوق العادست، کوکاکولا فوق العادست

This is not a love song,

this is not a love song.

I don't sing my mother's tongue,

No, this is not a love song.

(به انگلیسی): این یک ترانه عاشقانه نیست

من به زبون مادریم نمی خونم

نه این یک ترانه عاشقانه نیست