تخلیه ملک استیجاری از دیدگاه وکیل پایه یک حقوقی

اجاره نامه یک قرارداد مدت زمان دار است که مستاجر و موجر در هنگام ایجاد آن وظایفی را می پذیرند . پس از اتمام اجاره نامه مستاجر موظف است تا خانه را تخلیه کرده و موجر موظف است در ازای این تخلیه ، ودیعه ی مستاجر را به او برگرداند . مستاجر می تواند با هماهنگی با موجر اندکی بیشتر از زمان قرارداد در ملک بماند . اما اگر بدون هماهنگی این کار را کند ، موجر می تواند با رجوع به دادگاه ، حکم تخلیه او را بگیرد . در مقاله تخلیه ملک استیجاری از دیدگاه وکیل پایه یک حقوقی به طور کامل به شرح این قضایا خواهیم پرداخت .

تخلیه ملک استیجاری از دیدگاه وکیل دادگستری
تخلیه ملک استیجاری از دیدگاه وکیل دادگستری

در مواردی پیش می آید که مستاجر و مالک بر سر تمدید قرارداد اجاره ملک به تفاهم نمی رسند. در این موارد پیش می آید که مستاجر به دلایل گوناگون ملک را تخلیه نمی کند و از همین نقطه مشکلات و درگیری های میان مالک و مستاجر شروع می شود. برای اینکه به طور درست بحث تخلیه ملک استیجاری از دیدگاه وکیل دادگستری را بتوانیم مورد بحث قرار دهیم لازم است از نوع قرارداد اجاره ملک که به دو صورت اجاره نامه رسمی و اجاره نامه عادی است، مطلع شویم.

تفاوت اجاره نامه رسمی و اجاره نامه عادی از نظر وکیل دادگستری

اجاره نامه عادی

بر طبق قانون و استناد به وکیل پایه یک دادگستری ، قراردادهای عادی در حقیقت از نوع قراردادهای غیر رسمی محسوب می شوند. قراردادهای عادی و یا قرارداد های غیر رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی شوند. این نوع قراردادها عموما در بنگاه های املاک و یا به صورت دستی بر روی برگه نوشته و تنظیم می شوند. پس بهتر است توجه لازم را در زمان تنظیم اینگونه قراردادها داشته باشید تا به گونه ای آن را تنظیم کنید که شرایط لازم برای استناد قانونی را داشته باشد.

به گفته ماده 2 قانون روابط مستاجر و موجر سال 76 و همچنین نظر وکیل پایه یک دادگستری ، در مواردی که قرار داد به صورت غیر رسمی و یا قرارداد اجاره عادی تنظیم شده باشد، لازم است تا دو نفر که هر دو مورد اعتماد طرفین قرارداد هستند شاهد و ناظر بر بسته شدن قرارداد باشند. به گفته وکیل دادگستری در مواردی که ملک استیجاری ، مسکونی باشد ، تقاضا تخلیه ملک توسط مالک، به شورای حل اختلاف ارسال می گردد. اما در مواقعی که تجاری باشد و شامل حق کسب و سرقفلی ملک باشد، تقاضای تخلیه به مراجع قضایی ارسال می شود تا به آن رسیدگی شود.

اجاره نامه رسمی

بر طبق گفته های وکیل پایه یک دادگستری در قرارداد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، در خواست حکم تخلیه زمان بر می باشد.

پس از بررسی اعتراض در صورتی که رای مثبت به نفع مالک صادر شد، مالک به دفترخانه اسناد رسمی که در آن اقدام به تنظیم قرارداد با مستاجر کرده است مراجعه می کند، و در آنجا درخواست اجرائیه خواهد کرد. بعد از انجام این مرحله مستاجر می تواند ظرف مدت ده روز بار دیگر اقدام به اعتراض نماید. در پایان این مسیر طولانی در صورتی که مستاجر اعتراضی به حکم صادر شده نداشته باشد، امکان تخلیه برای مالک میسر می شود.

لازم است توجه داشته باشید در مواقعی که مستاجر به ملک خسارت و یا ضرری وارد کرده باشد، مالک حق ندارد تا خود میزان خسارت را از مبلغ رهن کسر کند. برای این کار لازم است تا موجر دادخواست خود را به مقام قضایی ارائه و از دایره اجرای دستور تخلیه پیگیری نماید.

تخلیه ملک استیجاری از دیدگاه وکیل دادگستری
تخلیه ملک استیجاری از دیدگاه وکیل دادگستری

مواد مهم از نگاه وکیل پایه یک از آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 :

مورد اول

برای اجرای دستور تخلیه ملک نیازی به صدور اجرائیه از جانب مقام قضایی نیست و به دست مامور ابلاغ و اجرا می شود.

مورد دوم

مامور موظف است دستور تخلیه ملک را ظرف مدت 24 ساعت به مستاجر ارائه دهد و از مستاجر رسید دریافت نماید.

مورد سوم

در مواردی که مستاجر از ارائه رسید تحویل حکم تخلیه به مامور خودداری کند، مامور حکم بایستی این مورد را در ابلاغیه درج نماید. همچنین بایستی طی مدت زمان سه روز نسبت به اجرای مفاد دستور ابلاغ شده اقدام کند.

مورد چهارم

بر طبق قانون و به گفته وکیل پایه یک دادگستری در صورتی که مستاجر خود در محل برای دریافت حکم تخلیه حضور نداشته باشد مفاد دستور به یکی از خویشاوندان و بستگان وی که از نظر ظاهری به سنی رسیده باشد که موضوع برای او اهمیت لازم را داشته باشد، ابلاغ خواهد شد.