تفاوت عقد موقت و دائم از دیدگاه مشاور حقوقی

در دنیای امروز لازم است تا درباره مسائلی که به طور روز مره با آن ها سر و کارداریم اطلاعات کافی و صحیحی داشته باشیم. یکی از مواردی که امروزه بسیاری افراد را با مشکلات متعدد مواجه کرده است عدم داشتن اطلاعات درست و کافی در زمینه عقد موقت و عقد دائم می باشدو در این مقاله می خواهیم تا در رابطه با تفاوت عقد موقت و دائم از دیدگاه مشاور حقوقی بپردازیم و توضیحات جامع و کاملی را در این رابطه برای شما شرح دهیم.

تفاوت عقد موقت و دائم
تفاوت عقد موقت و دائم

مواردی که در عقد موقت و دائم از نظر وکیل پایه یک یکسان هستند

شاید برای شما عزیران این سوال بارها مطرح شده باشد که در عقد دائم و عقد موقت چه مواردی یکسان است. در اینجا می خواهیم تشابه این دو نوع ازدواج را برای شما شرح دهیم. مواردی که در عقد موقت و دائم از نظر وکیل پایه یک یکسان هستند عبارتند از:

 • مورد اول

با توجه به سخن وکیل پایه یک در هر دو ازدواج یعنی هم ازدواج موقت و هم ازدواج دائم رضایت زوجین برای تحقق و صحت عقد نیاز است. همچنین در عقد دائم و عقد موقت برای زن و شوهر خطبه عقد جاری می شود.

در هر دو نوع ازدواج لازم است تا صیغه عقد جاری شود، اما مطلب قابل توجه این است به صورت حتم نیاز نیست تا صیغه به صورت عربی خوانده شود. در واقع کافی است تا از کلماتی در خواندن صیغه استفاده شود که صحت قصد طرفین را درباره ازدواج نشان دهد.

 • مورد دوم

به گفته وکیل پایه یک دادگستری برای اینکه دو نفر بتوانند با یکدیگر ازدواج کنند، چه ازدواج موقت و چه ازدواج دائم لازم است تا زن در نکاح شخص دیگری نباشد.
همچنین نبایستی دختر از محارمی باشد که طبق قانون شرع، ازدواج با آن ها امکان پذیر نیست.

 • مورد سوم

طبق نظر وکیل پایه یک برای ازدواج دائم و یا ازدواج موقت دختر باکره نیاز است تا پدر دختر رضایت داشته باشد.

 • مورد چهارم

اگر دو شخص به صورت موقت با یکدیگر ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند، آن فرزند حلال زاده می باشد. همچنین فرزند متولد شده از یک ازدواج موقت از پدر و مادر خود ارث می برد. به گفته وکیل پایه یک دادگستری نفقه فرزند بر عهده پدر است و در صورت نبود پدر بر عهده مادر می باشد.

مواردی که در عقد موقت و دائم از نظر وکیل پایه یک یکسان نیستند

 • مورد اول

باتوجه به گفته های وکیل پایه یک بر طبق نظر قانون، ذکر نشدن مهریه در عقد موقت سبب باطل شدن عقد خواهد شد. اما در ازدواج دائم نیاز نیست تا به طور حتم میزان و عنوان مهریه مطرح شود، و در صورت مطرح نشدن مهر در ازدواج دائم عقد را باطل نمی کند.

 • مورد دوم

طبع قانون و به گفته وکیل پایه یک در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند. اما در عقد موقت هیچ یک از دو شخص از یکدیگر ارث نمی برند.

 • مورد سوم

در ازدواج موقت طبق نظر وکیل پایه یک دادگستری این امکان برای زوجین وجود دارد تا شرط کنند که با یکدیگر نزدیکی نخواهند کرد. اما در ازدواج دائم جایز نیست که زن و شوهر با یکدیگر شرط بر نزدیکی کنند.

 • مورد چهارم

طبق قانون در ازدواج دائم برای زن نیاز است تا در صورت بیرون رفتن از منزل از شوهر خود اجازه بگیرد. اما در ازدواج موقت نیاز نیست تا همسر برای خروج از منزل از شوهر خود طلبه رضایت کند.

اما نکته ای بر طبق نظر وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با اذن خروج از منزل توسط شوهر برای همسر وجود دارد و آن این است که، شوهر در صورتی خروج همسر از منزل را تضییع حق خود ببینید میتواند به همسر خویش اجازه خروج از منزل را ندهد.

 • مورد پنجم

در ازدواج موقت لازم است تا مدت زمان عقد مطرح شود. اما در ازدواج دائم نیازی به ذکر زمان نیست و عقد را باطل نمی کند.

تفاوت عقد موقت و دائم از دیدگاه وکیل
تفاوت عقد موقت و دائم از دیدگاه وکیل
 • مورد ششم

طبق نظر وکیل پایه یک در ازدواج دائم لازم است تا زن و مرد هر دو مسلمان باشند تا بتوانند با یکدیگر ازدواج کنند. ولی در ازدواج موقت نیاز نیست تا هر دو مسلمان باشند و صرف اینکه یکی از کتاب های آسمانی را قبول داشته باشند، کفایت می کند.

 • مورد هفتم

در ازدواج دائم اگر زوجین سه بار از یکدیگر جدا شوند یا طلاق بگیرند دیگر امکان ازدواج میان آن دو وجود ندارد. اما در ازدواج موقت این امکان وجود دارد که هر دو شخص به دفعات با یکدیگر عقد موقت کنند و از یکدیگر جدا شوند.

 • مورد هشتم

طبق قانون در ازدواج دائم نیاز است تا برای طلاق صیغه طلاق میان زوجین جاری شود و هر دو شخص رضایت خود را درباره آن اعلام کنند.

اما در ازدواج موقت به محض خاتمه زمان تعیین شده که در موقع خواندن صیغه بر روی آن زوجین تفاهم کرده اند، طلاق اتفاق می افتد و هر دو شخص بر یکدیگر حرام می شوند.

نکته قابل توجهی که بایستی گفته شود این است که، مسائل و ضوابط موجود در رابطه با ازدواج موقت و صیغه 99 ساله یا کمتر از آن طبق نظر وکیل پایه یک با یکدیگر تفاوتی ندارند.