دلایل منجر به فسخ نکاح از نگاه وکیل دادگستری تهران

در مطلب دلایل منجر به فسخ نکاح از نگاه وکیل دادگستری تهران قصد داریم تا به ادامه مطالب نوشته شده در مطلب قبل با عنوان ” فسخ نکاح” بپردازیم . در مطلبی که با عنوان فسخ نکاح برای شما نوشته بودیم ، اشاره ای کردیم به این که فسخ نکاح چیست ؟ و گفتیم که فسخ نکاح به طور جزئی به این مسئله می پردازد که نباید ضرری متوجه هر یک زوجین شود . اگر چنین شود و صدمه یا ضرری به یکی از زوجین برسد و آن ضرر جزو شرایط فسخ نکاح باشد ، او می تواند تقاضای فسخ نکاح را به دادگاه ارائه نماید .

دلایل منجر به فسخ نکاح از نگاه وکیل دادگستری تهران
دلایل منجر به فسخ نکاح از نگاه وکیل دادگستری تهران

دلایل موجب حق فسخ نکاح در مرد از نظر وکیل خانواده

بر طبق سخنان وکیل خانواده و با اشاره به ماده 1122 قانون مدنی به عیوب مختص مرد اشاره دارد که به موجب آن حق فسخ نکاح برای زن میسر می شود. این عیوب متشکل از مواردی می باشد که به موجب آن مرد از انجام وظایف جنسی خود ناتوان می گردد. عیوبی که در صورت وجود آن ها در مرد، زن می تواند حق فسخ نکاح خود را اجرایی کند عبارتند از:

دلیل 1 :

  • ناتوانی مرد در نعوظ را عنن می نامند. بر طبق گفته وکیل خانواده این مشکل در صورتی که پس از گذشت مدت زمان یک سال از تاریخ مراجعه زن به نزد مقام قضائی بر طرف نگردد، سبب خواهد شد تا زن حق فسخ نکاح را بدست آورد و به موجب آن از مرد بدون گرفتن طلاق جدا شود.

دلیل 2 :

  • طبق نظر وکیل طلاق و استناد به ماده 1122 قانون مدنی، در صورتی که مرد به خصاء که به عارضه ای گفته می شود که مربوط به اخته شدن مرد می گردد، مبتلا باشد، حق فسخ نکاح برای زن مقرر می شود و زن می تواند به موجب این حق با توجه به قوانین فسخ نکاح از منظر قانون از مرد جدا شود.

دلیل 3 :

  • در مواردی که مرد از آلت تناسلی بسیار کوتاهی برخوردار باشد به صورتی که نتواند نیازهای جنسی همسر خود را به درستی بر طرف ساز یا به اصطلاح آلت تناسلی مرد مقطوع باشد، حق فسخ نکاح برای زن در نظر گرفته می شود و زن بر اساس این حق می تواند بدون گذراندن مراحل طلاق، اقدام به فسخ نکاح کند.
دلایل منجر به فسخ نکاح از نگاه وکیل دادگستری تهران
دلایل منجر به فسخ نکاح از نگاه وکیل دادگستری تهران

دلایل موجب حق فسخ نکاح در زن از نظر وکیل خانواده

باتوجه به مواد 1124 و 1126 قانون مدنی و دیدگاه وکیل خانواده مواردی وجود دارد که بر طبق آن در صورتی که مرد بدون دانستن آنان در زمان عقد، ازدواج کرده باشد و این عیوب پس از ازدواج برای مرد و مرجع قضایی مورد تایید واقع شده باشد، سبب خواهد شد تا مرد بدون طلاق گرفتن از همسر خود جدا شود و یا به اصطلاح حق فسخ نکاح برای مرد جایز می شود.

دلیل 1 :

  • در صورتی که زن مشکل جماع داشته باشد و دلیل آن استخوان قرن واقع در فرج باشد. در این صورت برای مرد حق فسخ نکاح مجاز می باشد و به موجب آن مرد می تواند بدون گذراندن مراحل طلاق اقدام به جدایی از همسر خود کند.

دلیل 2 :

  • باتوجه به ماده 1123 قانون مدنی و با نظر وکیل پایه یک دادگستری در صورتی که زن دارای بیماری جزام باشد حق فسخ نکاح برای مرد وجود دارد. و مرد می تواند باتوجه به شرایط در نظر گرفته شده توسط قانون گذار از همسر خود به صورت فسخ نکاح جدا شود.

دلیل 3 :

  • در مواقعی که زن به بیماری برص دچار شده باشد. بیماری برص بیماری است که فرد مبتلا به آن لکهای بزرگ پوستی در بدنش ایجاد می شود. این لک ها در مواردی سیاه و در برخی سفید می باشند. در صورتی که زن دچار این بیماری باشد حق فسخ نکاح برای مرد صادر می گردد و به موجب آن مرد خواهد توانست بدون گرفتن طلاق از همسر خویش جدا شود.

دلیل 4 :

  • بر طبق قانون و استناد به ماده 1123 قانون مدنی و باتوجه به نظر وکیل پایه یک دادگستری، در صورتی که زن دچار مشکل یکی شدن قسمت بول و حیض در آلت تناسلی شود یا به اصطلاح دچار بیماری افضاء گردد، حق فسخ نکاح برای مرد میسر است و مرد می تواند نکاح خود با همسرش را فسخ کند.

دلیل 5 :

  • در صورت زمین گیر شدن زن ، برای مرد این حق وجود دارد که عقد را فسخ کند و بدون گذراندن مراحل طلاق، در زمان بسیار سریع تری باتوجه به قوانین در این زمینه از زن جدا شود.

دلیل 6 :

  • بر طبق گفته قانون گذار در ماده 1123 قانون مدنی و دیدگاه وکیل خانواده، در مواقعی که زن از ناحیه هر دو چشم دچار نابینایی گردد و این نابینایی به تایید قاضی برسد، مرد می تواند اقدام به فسخ نکاح کند.

در مواردی که به آن در زمینه وجود ایراد در زن پرداختیم که به موجب آن حق فسخ نکاح برای مرد میسر می گردد ، بهتر است نکته مهمی را بیان کنیم. نکته مهم این است که در صورتی که هر یک از بیماری ها و یا نقص هایی که در مطالب فوق درباره زن به آن ها پرداختیم در عمل جراحی و یا در راستای درمان بیماری بر زن وارد شود، حق فسخ از نکاح نیز از میان می رود و ساقط می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه فسخ نکاح به مقاله ” قوانین فسخ نکاح از دیدگاه وکیل خانواده ” مراجعه نمایید.