فسخ نکاح از نظر وکیل پایه یک خانواده

در اینجا قصد داریم تا در مورد فسخ نکاح از نظر وکیل پایه یک خانواده سخن بگوییم . قبل از اینکه وارد مقاله و جزئیات فسخ نکاح شوید بهتر است به شما بگوییم که فسخ نکاح چیست ؟ فی الواقع به بر هم زدن ازدواج که به روشی جز طلاق صورت پذیرد ، فسخ نکاح اطلاق می گردد . فسخ نکاح در صورتی انجام می شود که به یکی از زوجین بعد از ازدواج صدمه یا آسیبی وارد گردد که به با فسخ نکاح رفع شده و ضمنا در شرایط فسخ نکاح آمده باشد . در این شرایط او می تواند درخواست فسخ نکاح را به دادگاه ارائه کند .

فسخ نکاح چیست
فسخ نکاح چیست

فسخ نکاح چیست

یکی از مزیت هایی که فسخ نکاح از نظر وکیل خانواده در مقابل امر طلاق دارد این است که دشواری ها و محدودیت هایی که در زمان طلاق برای زوجین رخ می دهد را ندارد. در حقیقت خانواده یکی از ارکان مهم برای حاکمیت و آینده یک کشور است.

بر همین اساس تمام مواردی همچون مصلحت ، ضرورت در استمرار نظام خانواده ، دوام و ثبات آن برای تمامی افراد جامعه امری مهم می باشد. از نظر وکیل خانواده ، قانون گذاران برای جلوگیری از تداوم صدمات زیان های وارد شده بر یکی از زوجین، قانون فسخ نکاح را معین کرده اند.

در این مقاله قصد داریم تا به مقوله فسخ نکاح از نظر وکیل خانواده بپردازیم و تفاوت های میان فسخ نکاح و طلاق و همچنین عیوبی که موجب فسخ نکاح می شوند را از منظر قانون گذار و از نظر وکیل خانواده مورد بررسی قرار دهیم.

تفاوت های میان طلاق و فسخ نکاح از نظر وکیل خانواده

تفاوت 1:

  • طبق قانون و نظر وکیل خانواده در طلاق نیاز به انجام برخی مراحل خاص همانند خواندن صیغه طلاق و وجود دو شاهد عادل مرد می باشد. اما در فسخ نکاح اینگونه نیست و فقط به اراده شخصی که به موجب ماده 1132 قانون مدنی صاحب حق فسخ نکاح شده است، صورت می پذیرد و فقط نیاز به اطلاع رسانی به طرف دیگر می باشد.

تفاوت 2:

  • طبق نظر وکیل خانواده از ماده 1132 قانون مدنی ، طلاق در صورتی صحیح می باشد که شرایط خاصی در زوجه وجود داشته باشد که به موجب آن بتوان عوامل مربوط به طلاق را انجام داد و در آخر صیغه طلاق جاری شود. اما در فسخ نکاح نیازی به رعایت این ترتیب کارها و عوامل نیست. برای مثال بر طبق ماده 1140 قانون مدنی ، طلاق در زمان عادت زنانگی و نفاس زن صحیح نیست ، اما فسخ نکاح را می توان در زمان عادت زنانگی و نفاس زن نیز انجام داد و مانعی برای آن وجود ندارد.

تفاوت 3:

  • طبق نظر قانون و تایید وکیل خانواده ، برای انجام طلاق نیاز است تا زوجین از قاضی پرونده حکم طلاق دریافت کنند و سپس صیغه طلاق میانشان جاری شود. ولی در مورد فسخ نکاح نیازی به اقدامات صورت گرفته در مورد طلاق نمی باشد و فقط نیاز خواهد بود تا قاضی پرونده موارد ارائه شده درباره گرفتن حق فسخ نکاح را مورد تایید قرار دهد، در مورد فسخ نکاح لازم نیست تا قاضی به اصلاح زوجین و ارجاع آن ها به داوری بپردازد.

تفاوت 4:

  • با استناد به مواد 1152 و 1153 قانون مدنی و طبق نظر وکیل خانواده، برای گرفتن طلاق بایستی زوجین ازدواج دائم کرده باشند و دو شاهد عادل مرد نیز در این باره شهادت داده باشند. اما در مورد فسخ نکاح تمامی موارد قانونی چه برای ازدواج دائم و چه برای ازدواج موقت یکسان است.
فسخ نکاح چیست
فسخ نکاح چیست

تفاوت 5:

  • طبق گفته وکیل خانواده ، حق طلاق و اختیار برای گرفتن طلاق برای مرد است و مگر در مواردی که در شروط عقد، مرد این حق خود را به همسر خود واگذار کند. ولی در فسخ نکاح این امکان برای زن وجود دارد که بدون داشتن این مورد در شروط عقدنامه حق فسخ نکاح برایش وجود داشته باشد و در صورت داشتن شرایط لازم فسخ نکاح ، اقدام به فسخ کند.

تفاوت 6:

  • بر طبق قانون در طلاق رجعی مرد می تواند در زمان عده همسر خود را ببیند و به همسر خود رجوع کند ، ولی در فسخ نکاح این امکان برای مرد وجود ندارد تا در زمان های عده به همسر خود رجوع کند. همچنین پس از فسخ نکاح لازم است تا برای تشکیل خانواده ، نکاح جدید انجام شود.

تفاوت 7:

  • با استناد به ماده 1092 قانون مدنی، در مواردی که مردی با همسر خود نزدیکی نکرده باشد و همسرش را طلاق دهد بایستی به همسر خود نصف مهریه را بپردازد . ولی در مواقعی که فسخ نگاه انجام می شود نیازی به پرداخت مهریه نیست و زن نیز حقی درباره دریافت مهریه نخواهد داشت. اما در صورتی که دلیل فسخ نکاح مهریه باشد لازم است تا مرد نصف مهریه را به زن پرداخت کند.

تفاوت 8:

  • در مواردی که میان زوجین سه بار صیغه طلاق جاری شود دیگر آن دو زوج نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند. اما فسخ هر چند بار که رخ بدهد ایجاد حرمت نمی کند. این بدان معنا می باشد که در مواقعی که میان زوجین بیش از سه بار فسخ نگاح رخ دهد، زوجین میتوانند بار دیگر با یکدیگر ازدواج کنند و بر یکدیگر محرم شوند و تشکیل خانواده بدهند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله ” دلایل منجر به فسخ نکاح از نگاه وکیل خانواده ” مراجعه کنید.