قوانین فسخ نکاح از دیدگاه وکیل دادگستری غرب

در مقاله قوانین فسخ نکاح از دیدگاه وکیل دادگستری غرب قصد داریم تا به ادامه مطالب گفته شده در دو مقاله قبل به نام های ” دلایل فسخ نکاح ” و ” فسخ نکاح ” بپردازیم . در این مقاله همچون مقالاتی که نام برده شد ، قرار است تا به ادامه بررسی در رابطه با موضوع فسخ نکاح بپردازیم . پیشتر گفتیم که فسخ نکاح به چه معناست و شرایط لازم برای فسخ نکاح چیست . حالا می خواهیم از قوانین فسخ نکاح که لازم است زوجین در هنگام فسخ نکاح از آن با خبر باشند ، مطلبی بنویسیم و مبحث فسخ نکاح را ببندیم .

قوانین فسخ نکاح از دیدگاه وکیل دادگستری غرب
قوانین فسخ نکاح از دیدگاه وکیل دادگستری غرب

قوانین و قواعد فسخ نکاح از منظر وکیل خانواده

مورد اول

باتوجه به نظر وکیل پایه یک و بر مبنای قانون ، هر دو مورد طلاق و فسخ نکاح سبب انحلال عقد نکاح می گردد و در عده نگه داشتن زن تفاوتی با یکدیگر ندارند.

مورد دوم

بر طبق ماده 1131 قانون مدنی و به کارشناسی وکیل خانواده ، این امکان برای زن و مرد وجود دارد که به سرعت از اختیار فسخ نکاح بهره ببرد. در صورتی که فرد دارای حق فسخ نکاح از داشتن این حق خود مطلع باشد و فسخ نکاح نکند ، اختیارات قانونی او در این زمینه از میان می رود. ولی در مواردی که فرد دارای حق فسخ نکاح از این حق خود مطلع نباشد و از فوریت آن مطلبی نداند ، حق فسخ نکاح از وی سلب نخواهد شد.

مورد سوم

به موجب قانون و گفته وکیل خانواده ، این امکان برای فردی که حق فسخ نکاح برایش پیش آمده وجود دارد تا حق خویش را نادیده بگیرد و از آن برای فسخ نکاح میان خود و دیگری استفاده ننماید. بدین معنا که از حقی که دارد صرف نظر کند.

مورد چهارم

به گفته ماده 448 قانون مدنی و طبق نظر وکیل پایه یک دادگستری ، حق فسخ نکاح به وارث فرد صاحب حق منتقل نمی شود. دلیل این امر هم آن است که در صورت فوت فرد صاحب حق فسخ نکاح ، به طور کلی نکاح میان زوجین از میان می رود و دیگر نیازی به فسخ نکاح وجود ندارد . بر همین اساس دیگر نکاحی وجود نخواهد داشت تا بتوان آن را فسخ کرد و یا این حق به فردی دیگر به ارث برسد.

قوانین فسخ نکاح از دیدگاه وکیل دادگستری غرب
قوانین فسخ نکاح از دیدگاه وکیل دادگستری غرب

مورد پنجم

به موجب قانون و به گفته وکیل پایه یک دادگستری برای فسخ نکاح نیازی به رضایت طرفین نیست و مرد یا زن در صورتی که به این حق دست یابند می توانند بدون توافق و جلب رضایت طرف مقابل اقدام به فسخ نکاح کنند. اما بایستی به طرف مقابل خود فسخ نکاح را اطلاع رسانی کنند تا شخص مقابل در جریان این اتفاق قرار گیرد.

مورد ششم

از دیگر قوانین و قواعد فسخ نکاح از دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری با استناد به قوانین حاکم این است که فردی که اقدام به فسخ نکاح می کند لازم است تا از لحاظ ذهنی ، جسمی و جنسی دارای شرایطی چون عاقل بودن و بالغ بودن، باشد.

مورد هفتم

طبق گفته قانون گذار و دیدگاه وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مورد جنون ، زمانی حق فسخ برای فردی که خود را مدعی داشتن حق فسخ به سبب جنون طرف دیگر می داند وجود دارد که قبل از خوانده شدن صیغه عقد از جنون فرد مقابل اطلاع نداشته باشد و پس از خوانده شدن صیغه عقد از این ماجرا اطلاع یابد.

زیرا در مواردی که فرد مدعی حق فسخ قبل از خوانده شدن صیغه عقد از جنون فرد مقابل اطلاع داشته باشد خود اقدام به ضرر کرده است و بایستی آن را تحمل کند و یا مراحل طلاق را در پیش گرفته و از راه طلاق اقدام به جدایی کند. مثل فردی که با داشتن علم به حق فسخ نکاح و فوریت آن از حق خود صرف نظر کرده باشد.

مورد هشتم

به موجب ماده 1125 قانون مدنی و طبق نظر وکیل خانواده ، در مواردی که پس از خوانده شدن صیغه عقد برای زوجین ، مرد دچار جنون شود ، برای زن این امکان وجود دارد تا فسخ نکاح کرده و به سرعت و بدون گذراندن مراحل طلاق اقدام به جدایی از مرد کند.

اما در مواقعی که پس از خوانده شدن صیغه عقد زن دچار جنون شود ، برای مرد این امکان وجود ندارد تا با زن اقدام به فسخ نکاح کند و بایستی از طریق مراحل قانون طلاق اقدام کند و در صورت گرفتن تایید دادگاه و مجوز طلاق اقدام به طلاق کند و می بایستی صیغه طلاق میان زوجین خوانده شود تا از یکدیگر جدا شوند.