در باب به تحقق پیوستن ایده‌ها!

در باب به تحقق پیوستن ایده‌ها!
ماجرا از اینجا شروع شد که ماه‌ها پیش تصمیم گرفتم اکانت ویرگول بسازم و...