*** آمده ایم تا نمانیم *** دکتری معماری، طراح و پژوهشگر حوزه ی معماری، مترجم، و شاعر. t.me/M_E_HH_R


این افراد زهرا پورسلیمان امیری را دنبال می‌کنند:

ملی_کا هستم. معماری که تولید محتوا میکنه
مسئول مدرسه نویسندگی | قدرت‌گرفته از Shahinkalantari.com
از فرش به عرش، فاصله به اندازه یک شهر است؛من یک شهری‌ام...
💢 با من تاریخ را ورق بزن 💢 مدرس دانشگاه، روزنامه‌نگار و مولف در تاریخ و ایران‌شناسی "دکتری تاریخ‌هنر، کارشناس‌ارشد تاریخ ایران‌باستان و کارشناس تاریخ" کانال تلگرام 🔻🔻🔻 https://t.me/Dr_Ali_Nikoei