هدف از این نوشته‌ها، اشتراک‌گذاری روی توییترم‌ هستش. درمورد بیتکوین و تمرکززدایی مینویسم.