آنها از درخت ممنوعه خوردند و از بهشت رانده شدند... اگر در راه خدا قدم بگذارید نه پشیمانی دارید و نه اندوهی ...


آنکه جز خدا رفیقی ندارد هنوز پستی در ویرگول ننوشته. بعد از انتشار اولین پست، آن را در اینجا نمایش می‌دهیم.