چرا حتما باید کتاب "هنر شفاف اندیشیدن" خواند

کتاب هنر شفاف اندیشیدن از آن کتاب هایی است که اگر اهل کتاب و کتاب خوانی هم نباشید توصیه می کنم آن را بخوانید.

کتابی است در خصوص اشتباهات و باگ های ذهن ما؛ اشتباهات و قضاوت هایی که به صورت ناخودآگاه انجام می دهیم و می گذریم، بدون آنکه بدانیم عمق برداشت اشتباه ذهنی و پیامد های آن چقدر می تواند برای ما فاجعه بار باشد. اصلا مگر ذهن و فکر انسان در هزاره سوم در شرایط منطقی اشتباه می کند ؟ پاسخ مثبت است. کتاب را بخوانید تا ببینید چه اشتباهات فاحشی را مرتکب می شویم

عنوان اصلی آن Art of thinking clearly است که توسط Rolf Dobelli نویسنده سوییسی نگاشته شده است در ایران این کتاب بیشتر بخاطر مترجم آن شناخته می شود، مترجمی که حوزه فعالیت آن ربط چندانی با موضوع و متن کتاب ندارد و ولی شهره عام و خاص است عادل فردوسی پور به همراه دو نفر از دانشجویانش (یا شاید دو نفر دانشجو که خواستند اسم استادشان را هم برای فروش بیشتر ذکر کنند) از این مساله مترجم بگذریم و برسیم به خود کتاب این کتاب را باید خواند باید خواند و باید خواند مهم نیست شما فردی کتاب خوان باشید یا نه خواندن این کتاب برای همه ضروری است

وقتی کتاب را می خواندم بر داشتم این بود هر دو سه صفحه این کتاب _ که می شوم یک بخش و کتاب شامل 99 بخش و خطای ذهنی است _ خلاصه یک کتاب مستقل است هرچند که خود نویسنده هم بسیار به اشخاص و کتاب و نظریات دیگران ارجاع می دهد و خود نیز به نحوی این مساله را تصدیق می کند