دنبال جایی می‌گرده که کسی نباشه. جایی که بتونه خودش نباشه...


حنا این افراد را دنبال می‌کند:

اینجا بیو هم می‌خواد ؟ به ما گفتن همه چی‌ مجانیه که
قصه‌ساز / دانش‌آموخته‌ی ادبیات داستانی / دانشجوی کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر / مرا در این‌جا بخوانید fmbeygi.blog.ir